Udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí v marketingu

zpět na blog
Udržitelnost v marketingu

Stále větší množství zákazníků si uvědomuje dopad svých nákupů na životní prostředí, společnost a svět. Firmy na to reagují tím, že do svých kampaní začleňují informace, jak podporovat udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí. Podle studií až 50 % spotřebitelů souhlasí s tím, že jsou ochotni zaplatit více za zboží značek, které prokazují sociální závazek.

Co je udržitelný marketing?

Udržitelný marketing je propojením klasického přístupu k marketingu a udržitelného rozvoje. Definovat ho můžeme jako „proces plánování, implementace a kontroly vývoje, stanovení cen, propagace a distribuce produktů způsobem, který uspokojuje následující tři kritéria: potřeby zákazníků jsou uspokojeny, cíle organizace jsou dosaženy a tento proces je kompatibilní s ekosystémy“. Jeden z předních světových marketérů Philip Kotler popisuje koncept udržitelného marketingu tak, že „organizace by měla uspokojovat potřeby svých současných spotřebitelů, aniž by ohrozila schopnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby“.

Příklady udržitelného marketingu ve světě

Prvním důkazem toho, že se dá podnikat a zároveň chránit životní prostředí je společnost Patagonia. Ta využívá ekologické a etické postupy přímo při výrobě svých produktů. Například, v roce 2011 společnost spustila kampaň "Don't Buy This Jacket", která vyzývala lidi k tomu, aby nekupovali novou bundu, pokud to není nezbytně nutné. Patagonia tím chtěla docílit minimalizace množství odpadu a spotřeby energie.

Dalším příkladem je společnost Toms, která se především zaměřuje na distribuci obuvi a oblečení vyrobeného z udržitelných materiálů, jako jsou organická bavlna a recyklované plasty. Toms také spolupracuje s charitativními organizacemi po celém světě a za každý nákup dává pár bot chudým dětem.

IKEA ukazuje svůj zájem o udržitelný marketing prostřednictvím využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Společnost také nabízí možnost recyklace nábytku a příslušenství, což minimalizuje množství odpadu a znečištění.

Další možnost, jak chránit životní prostředí využívá společnost The Body Shop, která používá recyklované materiály při výrobě svých produktů a nabízí program na návrat prázdných obalů zákazníkům. Tento program minimalizuje množství odpadu a emisí.

Jak mohou společnosti implementovat udržitelný marketing?

Existuje několik způsobů, jak dosáhnout udržitelného marketingu a minimalizovat dopad na životní prostředí. Prvním krokem může být využití udržitelných zdrojů. To znamená používání materiálů a zdrojů, které jsou šetrné k životnímu prostředí, jako jsou recyklované materiály nebo obnovitelné zdroje energie.

Další možností je minimalizace znečištění. Společnosti by měly minimalizovat množství odpadu a emisí, které vytvářejí. To může zahrnovat snížení používání plastů a jiných neekologických materiálů, podporu recyklace a kompostování. Společenská odpovědnost je také důležitou součástí udržitelného marketingu. Společnosti by měly být transparentní a zodpovědné vůči svým zákazníkům a také vůči společnosti obecně. To znamená, že by měly být otevřené vůči feedbacku a kritice. Zároveň by měly také podporovat a zapojovat se do charitativních a společenských projektů.

Příkladem společnosti, která se aktivně zapojuje do charitativních a společenských projektů je Ben & Jerry's což zvyšuje zodpovědnost a důvěryhodnost značky. Jedním z projektů, do kterého se dlouhodobě zapojují je program Fairtrade, což je spravedlivý obchod, který nabízí férové obchodní podmínky producentům.

Kromě těchto kroků mohou společnosti také používat udržitelný marketing jako způsob získávání a udržení loajality zákazníků. Zákazníci se stávají stále informovanějšími ohledně dopadu, který mají produkty na životní prostředí. Ukázkovým příkladem je společnost Lush, která nabízí ekologické produkty a transparentně informuje zákazníky o jejich složení a výrobním procesu, což jednoznačně zvyšuje důvěru a loajalitu zákazníků.

Chcete také držet krok s tímto trendem?

Vyzkoušejte:

  • Vyzdvihnout vaše úsilí o společenskou odpovědnost.
  • Tvořit kampaně na darování produktů nebo služeb.
  • Nabízet slevy pro ušlechtilý účel.
  • Podporovat spravedlivý obchod.
  • Prodávat ekologičtější produkty.

Teď už víte, jak do svých kampaní implementovat informace na podporu udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Pokud začleníte tyto kroky do svého business plánu, můžete zaujmout až 50 % spotřebitelů, kteří stojí o nákup značek prokazatelně pracujících se sociálním závazkem. Myslete však na to, že vše je nutné dělat poctivě, Greenwashing totiž zas tak oblíbený u zákazníků není.

Sabina Nováková

Všechna práva vyhrazena © 2023 WeLove Media s.r.o.